Mais oli tööstustoodangu maht pisut suurem kui aasta tagasi

pressiteade nr 82

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted mais 1% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Toodang suurenes töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas ja mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti mais võrreldes eelmise aasta sama kuuga 5% rohkem toodangut. Enam kui pooled töötleva tööstuse tööstusharud ületasid mais eelmise aasta sama kuu mahu. Kasvu põhjustas eelkõige toiduainete, arvutite ja elektroonikaseadmete ning metalltoodete suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang puidu töötlemises ja keemiatoodete tootmises.

Välisturule müüdi mais 68% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2018. aasta maiga ekspordiks 9%, koduturule jäi samale tasemele.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti 2019. aasta mais võrreldes aprilliga tööstuses kokku sama palju toodangut, töötlevas tööstus suurenes toodang 2%.

2018. aasta maiga võrreldes vähenes elektritootmine 34% võrra, soojuse tootmine tõusis 21% võrra.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, mai 2019
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0.3 1.2 1.2
Energeetika -15.4 -25.2 -25.2
Mäetööstus -1.5 -19.6 -19.6
Töötlev tööstus 1.6 5.0 5.0
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine-0.7 -6.9 -6.9
toiduainete tootmine -0.5 1.5 1.5
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 5.7 27.1 27.1
metalltoodete tootmine 7.5 6.6 6.6
elektriseadmete tootmine -2.1 1.5 1.5
mööblitootmine 7.9 15.4 15.4
mootorsõidukite tootmine 6.4 -4.1 -4.1
ehitusmaterjali tootmine -0.6 6.6 6.6
masinate ja seadmete tootmine -2.2 2.4 2.4
keemiatoodete tootmine -13.5 -16.0 -16.0

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.06.2019 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.06.2019. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 9 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine,