Elektrit toodeti juunis 58% vähem kui aasta tagasi

pressiteade nr 89

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juunis 4% vähem kui eelmise aasta samal kuul. Toodang suurenes küll töötlevas tööstuses, kuid vähenes nii energeetikas kui ka mäetööstuses.

Võrreldes 2018. aasta juuniga vähenes elektri tootmine 58% ja soojuse tootmine 10%.

4%-line langus tööstuses on tingitud energeetikas ja mäetööstuses juba mõnda aega täheldatavast langustrendist. Juunis kahanes märkimisväärselt energeetika toodang.

Mäetööstusest moodustas osatähtsuselt 49% põlevkivi kaevandamine, mille langus on otseselt seotud elektrienergia tootmisega.

Töötlevas tööstuses toodeti juunis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 2% rohkem. Enam kui pooled selle tööstusharu tegevusaladest aga jäid alla aastatagustele mahtudele. Suurenes toiduainete, arvutite ja elektroonikaseadmete ning ehitusmaterjalide tootmine, vähenes puidu töötlemine ning metalltoodete ja mööbli tootmine.

Välisturule müüdi juunis 68% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmete alusel vähenes võrreldes 2018. aasta juuniga toodangu müük ekspordiks 2% ja müük koduturule 7%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti 2019. aasta juunis võrreldes maiga tööstuses 6% vähem, töötlevas tööstuses oli vähenemine 4%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus protsentides, juuni 2019
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmete alusel* Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmete alusel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmete alusel**
KOKKU -5,7 -8,4 -3,8
Energeetika -24,7 -51,2 -51,2
Mäetööstus -16,6 -29,2 -29,2
Töötlev tööstus -4,2 -3,1 2,2
puidu töötlemine ja puittoodete tootmine -2,9 -7,7 -3,2
toiduainete tootmine -1,1 -0,4 3,6
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -0,9 18,8 24,9
metalltoodete tootmine -6,9 -13,0 -6,8
elektriseadmete tootmine -1,7 -13,7 -6,8
mööbli tootmine -13,7 -12,4 -5,5
mootorsõidukite tootmine -3,4 -8,0 -3,6
ehitusmaterjalide tootmine -2,1 0,0 5,6
masinate ja seadmete tootmine -2,0 7,7 15,3
keemiatoodete tootmine 5,5 -14,4 -10,0

* Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

** Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17. juuli 2019 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11. juuli 2019. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte kümne tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
analüütik
ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine.