Ettevõtlussektori müügitulu suurenes II kvartalis

pressiteade nr 99

Statistikaameti andmetel müüsid ettevõtted II kvartalis kaupu ja teenuseid 16,2 miljardi euro eest, mida oli 6% rohkem kui eelmisel aastal samas perioodis.

Müügitulu suurenes enamikel tegevusaladel, vähenenud oli see vaid mäetööstuse, energeetika ja veevarustuse, kanalisatsiooni ning jäätme- ja saastekäitluse ettevõtetel. Suurima panuse sektori müügitulusse andsid kaubanduse ja töötleva tööstuse ettevõtted, mõlema tegevusala kasv oli 6%.

Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga olid ettevõtete kulud 6% suuremad, sh tööjõukulud 10%. Hõivatute arv kasvas 3% ja töötatud tundide arv 1%. Müügitulu alusel arvutatud ettevõtlussektori tööviljakus oli hõivatu kohta keskmiselt 34 600 eurot kvartalis ehk 4% rohkem.

Ettevõtted investeerisid 796 miljonit eurot, mida on kolmandiku võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Peamiselt investeeriti masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse. Ligi poole koguinvesteeringutest tegid töötleva tööstuse, energeetika- ja kaubandusettevõtted. Investeeringud maasse jäid 2018. aasta II kvartaliga võrreldes samale tasemele, ülejäänud investeeringud suurenesid.

Statistika aluseks on küsimustik „Majandustegevus (kvartal)“, mille esitamise tähtaeg oli 21.07.2019. Statistikaamet avaldas kvartali kokkuvõtte 27 tööpäevaga. Statistikatöö „Ettevõtete kvartali majandusnäitajad“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on statistika andmebaasis investeeringud; tulud, kulud, kasum.