Rahvamajanduse arvepidamise arvestuse metoodika muutus

pressiteade nr 102

Statistikaamet revideeris rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegridu alates 1995. aastast. Kõikide korrektsioonide tulemusena muutus aastane sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades aastatel 1995–2018 keskmiselt 0,8%.

Revisjoni peamine eesmärk oli juurutada kogurahvatulu (KRT) kontrolltsükli käigus Eestile antud soovitused. Revideerimise käigus vaadati üle ka kõik eelnevad arvestused, täiendati uute andmetega ning mõnel juhul täiustati arvestusmetoodikaid. Selle tulemusel on SKP korrektsioonid erinevates aastates erineva suurusega, ulatudes +0,1% 2016. aastal kuni +2,8%-ni 1995. aastal.

2015. aastal, mis on arvestuste uus baasaasta, olid SKP taseme olulisemad mõjutajad:

  • KRT kontrolltsükli tõttu tehtud muudatused suurendasid SKP-d 0,3%.
  • Tavapärane andmete ülevaatamine ja uute andmeallikate lisandumine lisas 0,6%.
  • Metoodikauuenduste tõttu vähenes SKP 0,3%.

Rahvamajanduse arvepidamise aegreas uuendati ka aastate kvartalitesse jaotamise metoodikat. Samuti viidi aheldamise metoodikas referentsaasta 2010. aastalt üle 2015. aastale.

SKP jooksevhindades ning revisjonide mõju, 2014–2018
  2014 2015 2016 2017 2018
SKP enne revideerimist (miljonit eurot) 20 061,2 20 652 21 682,6 23 615,1 25 678,1
KRT kontrolltsükli muudatused, % 0,4 0,3 0,1 -0,2 0,0
Tavapärane revisjon, % 0,0 0,6 0,1 0,7 1,2
Muud metoodikauuendused, % 0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,2
Kõikide muudatuste mõju SKP-le kokku, % 0,6 0,6 0,1 0,7 1,4

* Tavapärase ümberarvutuse ja muude metoodikauuenduste mõju on keeruline eraldi välja tuua

Põhjalikumat ülevaadet revisjoni kohta loe SIIT.

Täna, 30. augustil kell 11.00 toimub Statistikaametis infotund, mis tutvustab SKP revideerimise sisu ja selle mõju statistilistele näitajatele.

Statistikatöö „Rahvamajanduse arvepidamine“ avaliku huvi peamine esindaja on Rahandusministeerium, kelle tellimusel statistikaamet seda statistikatööd teeb.

Täpsem teave:

Annika Laarmaa
Juhtivanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9353

Detailsemad andmed on statistika andmebaasis.