2021. aasta loenduse tunnused pandi lukku

pressiteade nr 130

Kolmapäeval, 30. oktoobril kogunes Vabariigi Valitsuse loenduskomisjon (VVLK), kellele statistikaamet andis ülevaate 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistustöödest ning esitas kinnitamiseks loenduse programmi.

2021. aasta loenduse tunnused pandi lukku

Alates 2010. aastast on Statistikaamet vastavalt statistikaprogrammile teinud ettevalmistustöid registripõhisele loendusele üleminekuks aastal 2021. Kohtumisel andis statistikaamet VVLK-le ülevaate loenduse ettevalmistustöödest ja esitas kinnitamiseks loendusprogrammi ehk loendusega kogutavad andmed (tunnused).

Loendusprogramm koosneb kahest osast: 1) Euroopa Liidu kohustuslikud isiku- ja eluruumitunnused ning 2) Eesti tarbijate ja teadlaste vajadusest lähtuvad tunnused, sh mitu enesehinnangu tunnust.

„Eesti registritest saame Euroopa Liidu riikide jaoks kohustusliku loendusinfo isiku, perekonna ja eluruumide kohta kätte,“ selgitas statistikaameti peadirektor Mart Mägi. „Sellele lisaks on Eesti tarbijate soovil võimalik registrite andmete põhjal esitada statistikat näiteks rahvuse, emakeele, sünnitatud laste arvu ja veel rea teiste tunnuste kohta,“ selgitas Mägi. Loendustunnuste kinnitamise järel on ameti järgmine eesmärk tagada korraldatava loenduse kõrge kvaliteet.

Loendusel kasutab Statistikaamet vähemalt 24 registri andmeid, koostöö nendega algas ligi kümme aastat tagasi.

Rahva ja eluruumide loendus on Vabariigi Valitsuse kinnitatud statistikatöö, mille meetodi ja kasutatavad allikad valib rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt Statistikaamet. Praegu toimub teine prooviloendus. Teise prooviloenduse tulemuste ja kvaliteedi põhjal otsustab Statistikaamet tänavu aasta lõpus loendusmeetodi.

Rohkem infot loenduse kohta on Statistikaameti veebilehel.

Loendustunnused

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Mob: +372 506 1790