Algas registreerumine õpilaste Euroopa statistikavõistlusele

pressiteade nr 131

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub sel õppeaastal Euroopa statistikavõistlus 17 riigis. Osalema on oodatud põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased. Eesti parimad pälvivad auhinna ja saavad osaleda rahvusvahelises võistlusvoorus.

Euroopa statistikavõistlus

Statistikavõistlusel saavad kaasa lüüa 1–3-liikmelised võistkonnad kahes vanuserühmas: gümnaasiumi 10.–12. klass ja kutsekool (umbes 16–18-aastased) ning põhikooli 7.–9. klass. Eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama õppetöös uusi materjale. Võistlusega näidatakse nii statistika seost igapäevaeluga kui ka selle tähtsust ühiskonnas.

Võistlus algab kahe eestikeelse vooruga. Esimeses voorus antakse osalejatele veebis lahendamiseks kolm valikvastustega testi. Teise vooru pääsenud võistkondadel tuleb ettevalmistatud andmestiku põhjal teha statistiline uurimus. Eesti võistlusele saab registreeruda kuni 10. jaanuarini 2020 veebivormi kaudu. Riigisisene võistlus toimub jaanuaris-veebruaris ja rahvusvaheline voor märtsis-aprillis.

Eesti võistlusvooru kummagi vanuserühma kolm parimat võistkonda ja nende juhendajad saavad auhinna. Neil on võimalus osaleda Euroopa voorus, kuhu on vaja esitada lühike ingliskeelne video, mis selgitab mõnd statistikamõistet või -teemat. Videod pannakse rahvahääletusele, millega selgitatakse välja kummagi vanuserühma kaks enim hääli kogunud võistkonda. Nemad esindavad Eestit Euroopa võistlusvoorus, mis toimub 2020. aasta märtsis-aprillis. Eelmisel aastal saatis Eesti õpilasi edu. Statistikavõistluse rahvusvahelises voorus tunnistati vanemas vanuserühmas parimaks Hugo Treffneri gümnaasiumi võistkonna video.

Eestis korraldavad võistlust statistikaamet, haridus- ja teadusministeerium, SA Innove ja Tartu ülikool. Võistluse kohta leiab lisainfot statistikaameti võistluse veebilehelt ja statistikavõistluse rahvusvaheliselt veebilehelt. Huvilised saavad küsimused võistluse või registreerimise kohta saata ka meiliaadressil voistlus at stat dot ee. Jooksvate teemadega kursis olemiseks ja aruteludeks tasub liituda ka võistluse Facebooki grupiga.

Euroopa statistikavõistluse logoEurostat 

Täpsem teave:

Anu Ots
statistikaameti kommunikatsioonijuht
tel +372 625 9296