Keskmine brutotunnitasu kasvab jätkuvalt

pressiteade nr 139
Pressiteadet on parandatud 21.11.2019. Palume lugeda õigeks tekstis punasega märgitud arv.

Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli 2018. aastal endiselt kõige kõrgem keskmine brutotunnitasu juhtidel ja kõige madalam lihttöölistel.

Esialgsete andmete järgi oli 2018. aastal kõige suurem keskmine brutotunnitasu juhtidel (11 eurot) ja kõige väiksem lihttöölistel (4,6 eurot). Keskmine brutotunnitasu suurenes nelja aastaga 29%. Võrreldes 2014. aastaga suurenes keskmine brutotunnitasu kõige enam põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajatel (36%) ning teenindus- ja müügitöötajatel (35%). Kõige vähem suurenes brutotunnitasu aga tehnikutel ja keskastme spetsialistidel (22%).

Täpsem teave:

Karina Valma
analüütik
ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
statistikaamet
tel 625 8420

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (töötajate keskmine brutotunnitasu ametiala pearühma järgi, esialgsed andmed, 2018).