Statistikanõukogu andis soovituse registripõhise rahvaloenduse korraldamiseks

pressiteade nr 141

Vabariigi Valitsuse kinnitatud statistikanõukogu kogunes 26. novembril. Koosolekul anti ülevaade rahva ja eluruumide teise prooviloenduse tulemustest. Statistikanõukogu toetab statistikaameti otsust kombineerida registripõhine loendus valikuuringutega.

REGREL

Alates 2010. aastast on statistikaamet statistikaprogrammi kohaselt koostöös teadlaste ja rahvusvaheliste ekspertidega teinud ettevalmistusi, et 2021. aastast saaks üle minna registripõhisele loendusele. Meetodi hindamiseks on korraldatud kaks prooviloendust, neist esimene toimus 2016. aastal. Tänavu toimunud teise prooviloenduse eesmärk oli hinnata kohustuslike loendustunnuste kvaliteeti ja registripõhise loenduse metoodikat (indeksite sobivust, võrreldi esimese ja teise prooviloenduse tulemusi, et selgitada välja andmeallikate stabiilsus ja meetodil põhinevate rahvastikuhinnangute stabiilsus). Teise prooviloenduse tulemuste ja kvaliteedi põhjal pakkus statistikaamet välja ka loendusmeetodi.

Statistikanõukogu esimees Urmas Kaarlep märkis, et teise prooviloenduse tulemused on julgustavad. „Kõik moodustatud tunnused on kooskõlas rahvusvaheliste kvaliteedinõuetega ja registripõhise loendusmeetodiga saab kindlasti edasi minna,“ selgitas Kaarlep. „Oktoobri lõpus kinnitati Vabariigi Valitsuse loenduskomisjonis loendustunnused. Nende hulgas on Eesti tarbijate ja teadlaste vajadustest lähtuvad tunnused, millest kõiki ei saa registrite põhjal moodustada. Seetõttu toetame statistikaameti otsust kombineerida registripõhine loendus valikuuringutega,“ kommenteeris Kaarlep statistikanõukogu arvamust.

Statistikaamet avaldab teise prooviloenduse tulemused oma veebilehel 3. detsembril.

Rahva ja eluruumide loendus on Vabariigi Valitsuse kinnitatud statistikatöö, mille meetodi ja kasutatavad allikad valib statistikaamet rahvusvaheliste põhimõtete järgi. Eesti rahva ja eluruumide loendus toimub 2021. aastal ja loendusmoment on 31.12.2021.

Statistikanõukogu ülesanne on nõustada riikliku statistika tegijaid, statistikaametit ja Eesti Panka, ning rahandusministeeriumit. Statistikanõukogu koosneb statistika tarbijate, teadlaste, Eesti Panga ja andmekaitse inspektsiooni ekspertidest ning statistikaameti esindajast. Statistikanõukogu ülesanne on tagada statistika usaldusväärsus ja erapooletus, avaldada arvamust riikliku statistika tegemise, sealhulgas statistika põhimõtete ja kvaliteedikriteeriumite rakendamise kohta.

Täpsem teave: