Elanikkonna koostöö registriandmete parandamisel on tänuväärne idee

pressiteade nr 157

Statistikaamet toetab rahvastikuministri ideed, et registrid küsiksid inimestelt, kas neis esitatud andmed on tõesed ja vajadusel uuendaksid oma infot.

Elanikkonna koostöö registriandmete parandamisel on tänuväärne idee

„2021. aasta rahva ja eluruumide loendusel on riiklike andmekogude ehk registrite andmetel oluline roll. Seetõttu on väga tänuväärne rahvastikuministri Solmani idee, et registrid teevad elanikega andmete regulaarsel kontrollimisel ja täiendamisel koostööd. Sarnast praktikat kasutavad pangad ning sama idee pakkus välja ka statistikanõukogu,“ tõi statistikaameti peadirektor Mart Mägi välja. Ta lisas, et rahvusvahelised piirangud ei luba statistikaametil registritele jagada üksikandmeid, kuid inimesed peaksid saama rohkem ja sagedamini infot oma andmete kohta registrites ning neid vajadusel parandama.

Statistikaamet peab rahvaloenduse korraldamisel tagama kogutavate andmete turvalisuse ja kaitse, seda nõuavad nii Eesti kui ka rahvusvahelised õigusaktid. Rahvaloenduste korraldamise põhiprintsiip ütleb, et loenduste üksikandmeid kasutatakse ainult statistika tegemiseks ja neid ei anta välja ühelegi ametkonnale. Iga registri põhimäärus näeb ette iga konkreetse registri jaoks lubatavad andmeallikad. Registriandmeid on lubatud parandada inimestel endil, kohalikel omavalitsustel, notaritel jne.

Täpsem teave: