Novembris jätkus tööstustoodangu tootjahinnaindeksi langus

pressiteade nr 160

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli novembris võrreldes oktoobriga ‒0,1% ja võrreldes eelmise aasta novembriga ‒0,9%, teatab statistikaamet.

Novembris jätkus tööstustoodangu tootjahinnaindeksi langus

Selle aasta oktoobriga võrreldes mõjutas tootjahinnaindeksit keskmisest enam hinnalangus elektrienergia tootmises ja mäetööstuses. Mõju avaldas ka hinnatõus kütteõlide, kemikaalide ja keemiatoodete tootmises.

Eelmise aasta novembriga võrreldes mõjutas indeksit keskmisest enam hinnalangus elektri- ja soojusenergiaga varustamises, puidutöötlemises ja puittoodete ning elektroonikaseadmete tootmises, samuti hinnatõus mäetööstuses ja toiduainete tootmises.

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus tegevusala järgi, november 2019
Tegevusala EMTAK 2008 järgi Oktoober 2019 – november 2019, % November 2018 – november 2019, %
KOKKU ‒0,1 ‒0,9
Töötlev tööstus 0,1 ‒0,5
Mäetööstus ‒1,2 4,0
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine ‒1,9 ‒10,0
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 0,0 0,9

Ekspordihinnaindeks võrreldes oktoobriga ei muutunud. Kõige rohkem langes elektrienergia, metallide ja rõivaesemete hind ning tõusis turbatoodete, põllumajandussaaduste ning puittoodete hind. Eelmise aasta novembriga võrreldes langes ekspordihinnaindeks 1,2%.

Impordihinnaindeks jäi oktoobriga võrreldes samuti samale tasemele. Keskmisest enam langes elektrienergia, metallide ning puittoodete hind, samal ajal tõusis mootorsõidukite ning elektroonikaseadmete ja põllumajandussaaduste hind. Võrreldes 2018. aasta novembriga langes impordihinnaindeks 1,0%.

Statistika alus on küsimustikud „Tootjahind“, „Ekspordihind“ ja „Impordihind“, mille esitamise tähtaeg oli 6. detsember 2019. Statistikaamet avaldas tootjahinnaindeksite kuu kokkuvõtte kümne tööpäevaga. Statistikatööde „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, „Ekspordihinnaindeks“ ja „Impordihinnaindeks“ avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel statistikaamet nende statistikatööde tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Eveli Šokman
juhtivanalüütik
majandus- ja keskkonnastatistika osakond
statistikaamet
tel 625 9241

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaas (tööstustoodandu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks,november 2019).