Statistikaametil valmis juhtimisotsuste tegemiseks vajalik tööriist

pressiteade nr 14

Statistikaamet tutvustas täna juhtimislaudade rakendust, mis on nii riigiasutuste töötajate, ettevõtjate, ajakirjanike kui ka kõigi teiste inimeste abivahend, et teha teadlikumaid ja andmetele tuginevaid juhtimisotsuseid.

Statistikaametil valmis juhtimisotsuste tegemiseks vajalik tööriist

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et juhtimislaudade idee tekkis riigiasutuste, ettevõtete ja erialaliitude pöördumiste tõttu, kes soovisid oma valdkonna näitajatest head ülevaadet. „Arendasime neile juhtimislauad, mille abil nad saavad oma huvitavaid näitajad endale sobivalt ülevaateks koondada. Kogume ja analüüsime iga päev suurt hulka andmeid ning juhtimislaud on üks võimalus andmeesitajatele midagi ka vastu anda. Juhtimislaualt on hea jälgida oma valdkonnas toimuvat ja selle põhjal teadmuspõhiseid otsuseid langetada,“ selgitas Mägi.

Juhtimislaudade rakendusse on koondatud nii ettevõtlusandmed, piirkondlik statistika kui ka arengukavade näitajad. Kasutatavad andmed pärinevad statistikaameti andmebaasist ja uuenevad automaatselt. Laudadel kuvatakse valdkondade olulisi suundumusi ja näitajad on esitatud andmegraafikutes. Juhtimislaual on igaühel võimalik luua huvipakkuvatest näitajatest isiklik ülevaade, infot eri kujul alla laadida ja ka jagada.

Ministeeriumidest sai juhtimislaua esimesena sotsiaalministeerium ja valdkondlikest ühendustest turisminduse erialaliidud. Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar kinnitas rakenduse vajalikkust. „Juhtimislaualt saame kiire ülevaate ministeeriumi arengukava eesmärkidest. Andmed uuenevad automaatselt ja see tagab pideva ning varasemast mugavama ligipääsu ajakohasele infole,“ lisas Sinisaar.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi rõhutas turisminduse juhtimislaua praktilisust ühtse andmeallikana. „Tegemist on „elava juhtimislauaga“, kuhu lisandub infot, mille järele aja jooksul vajadus tekib. Juhtimislaud on meie jaoks sektoriülese koostöö hea näide ja aitab kaasa laiapõhjalisema arusaama tekkimisele turisminduse käekäigust, trendidest ning arengust,“ sõnas Liivamägi. Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse hinnangul meelitavad juhtimislaua ajakohased ja visuaalselt huvitavalt esitatud andmed neid vaatama ning analüüsima. „Selle kaudu paraneb turismisektori nähtavus ja tekib realistlik pilt meie olulisusest. Oleme juhtimislaua valmimise koostööprotsessis näinud, kuidas visualiseerimine muudab muidu tihedad tabelid atraktiivsemaks,“ lausus Lugus.

Juhtimislaudade rakendusega saab nii eesti kui ka inglise keeles tutvuda veebilehel juhtimislauad.stat.ee. Rakendusest räägivad Mart Mägi ja projektijuht Merle Kivirähk ka statistikaameti podcastis https://soundcloud.com/sa-ee-697964159/juhtimislaudade-rakendus.

Juhtimislaudade rakendust arendatakse edasi ja kõik huvilised saavad statistikaametile teada anda, milliseid valdkondi või näitajaid võiks laudade valikus veel kuvada.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181