Toodangu maht vähenes enamikus tööstusharudes

pressiteade nr 28

Statistikaameti andmete kohaselt tootsid tööstusettevõtted jaanuaris 11% vähem kui eelmise aasta samas kuus. Toodang vähenes nii töötlevas tööstuses kui ka energeetikas ja mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti 2019. aasta jaanuariga võrreldes 4% vähem. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes puidu töötlemine, metalltoodete ja arvutite ning elektroonikaseadmete valmistamine. Rohkem toodeti toiduaineid ja põlevkiviõli.

Kogu töötleva tööstuse toodangust 68% müüdi välisturule. Korrigeerimata andmete alusel vähenes toodangu müük ekspordiks 3% ja koduturule 2%. Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti jaanuaris võrreldes detsembriga tööstuses 1% vähem, töötlevas tööstuses aga 1% rohkem.

Võrreldes 2019. aasta jaanuariga vähenes elektri tootmine 59% ja soojuse tootmine 25%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, jaanuar 2020 (%)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmete alusel* Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmete alusel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmete alusel**
KOKKU -1,1 -11,2 -11,2
Energeetika -17,5 -46,0 -46,0
Mäetööstus 0,5 -30,4 -30,4
Töötlev tööstus 0,9 -4,1 -4,1
puidu töötlemine ja puittoodete tootmine -9,2 -2,2 -2,2
toiduainete tootmine 3,1 4,6 4,6
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 4,7 -14,1 -14,1
metalltoodete tootmine -2,3 -5,0 -5,0
elektriseadmete tootmine -0,3 -7,5 -7,5
mööbli tootmine 3,2 -1,5 -1,5
mootorsõidukite tootmine 3,9 -16,1 -16,1
ehitusmaterjalide tootmine -3,0 -18,8 -18,8
masinate ja seadmete tootmine 3,0 2,3 2,3
keemiatoodete tootmine 4,0 -4,2 -4,2

* Eemaldatud on kuude tööpäevade arvu erinevus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

** Eemaldatud on kuude tööpäevade arvu erinevus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtpäev oli 17. veebruar 2020, ning küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtpäev oli 11. veebruar 2020. Statistikaamet avaldas kuukokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ tegemiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine.