Jaanuaris vähenes import rohkem kui eksport

pressiteade nr 29

Statistikaameti andmete kohaselt vähenes jaanuaris kaupade eksport 2019. aasta jaanuariga võrreldes 1% ja import 9%. Ekspordi vähenemist kompenseeris põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning eriti teraviljade ekspordi suurenemine.

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades 1,14 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,16 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 20 miljonit eurot. See oli viimase seitsme aasta väikseim kaubavahetuse puudujääk.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Eksport vähenes kõige enam Ameerika Ühendriikidesse (langus 31 miljonit eurot), Singapuri (16 miljonit eurot) ja Saksamaale (14 miljonit eurot). Ameerika Ühendriikidesse ja Saksamaale veeti vähem elektriseadmeid, Singapuri mineraalseid tooteid. Enim suurenes eksport Hollandisse (40 miljonit eurot) ja Türki (24 miljonit eurot). Hollandisse veeti rohkem mineraalseid tooteid ning Türki põllumajandussaadusi ja toidukaupu.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalsed tooted ning puitu ja puittooted. Enim mõjutas ekspordi kahanemist elektriseadmete (langus 32 miljonit eurot) ja mehaaniliste masinate (17 miljonit eurot) väljaveo vähenemine. Kõige enam aga suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu (kasv 28 miljonit eurot).

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas kogu kaupade ekspordist 72%. Kodumaiste kaupade väljavedu kahanes 2% ja reeksport jäi möödunud aasta tasemele. Kõige enam vähenes Eesti päritolu elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed) väljavedu, enim suurenes aga põllumajandussaaduste ja toidukaupade (nisu) väljavedu.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Lätist ja Saksamaalt. Kaupade sissevedu vähenes kõige enam Leedust (langus 41 miljonit eurot), Rootsist (29 miljonit eurot) ja Valgevenest (24 miljonit eurot). Leedust ja Valgevenest toodi vähem mineraalseid tooteid (kütused) ning Rootsist elektriseadmeid (elektroonsed integraallülitused).

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadeid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu ning mineraalseid tooteid. Kõige enam vähenes mineraalsete toodete ja elektriseadmete sissevedu.

Eksport ja import kaubagruppide järgi, jaanuar 2020
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuur (KN) järgi Eksport Import Bilanss, miljonit eurot
miljonit eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % miljonit eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1 142 100 -1 1 161 100 -9 -20
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 114 10 33 127 11 8 -13
Mineraalsed tooted (V) 145 13 -8 127 11 -40 19
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 61 5 -2 117 10 1 -56
Kummi- ja plasttooted (VII) 37 3 6 65 6 -1 -28
Puit ja puittooted (IX) 130 11 -1 41 4 -4 90
Paber ja pabertooted (X) 28 2 -11 23 2 8 5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 32 3 -2 53 4 -6 -21
Metall ja metalltooted (XV) 90 8 2 115 10 3 -25
Mehaanilised masinad (84) 83 7 -17 110 9 -7 -26
Elektriseadmed (85) 167 15 -16 141 12 -22 26
Transpordivahendid (XVII) 75 7 10 119 10 -5 -44
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 38 3 12 30 3 -3 8
Mitmesugused tööstustooted (XX) 96 9 3 37 3 16 60
Muu 47 4 14 59 5 17 -13

Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad olid vastavalt 14. ja 15. veebruaril 2020 ning maksu- ja tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati statistikaametile 20. veebruaril 2020. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuukokkuvõtte 12 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ tegemiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.