Vabade ametikohtade arv püsib üle 10 000

pressiteade nr 31

Statistikaameti andmete kohaselt oli möödunud aasta neljandas kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 10 376 vaba ametikohta.

Vabade ametikohtade arv vähenes võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga 1% ja võrreldes eelneva kvartaliga 13%.

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli 600 314 ja selles on endiselt suurim töötleva tööstuse, kaubanduse ning hariduse tegevusala osatähtsus. Suurimad tööpakkujad Eestis on kaubandus, töötlev tööstus ning avalik haldus ja riigikaitse – neil tegevusaladel oli vabade ametikohtade arv vastavalt 2049, 1257 ja 1120. Järgnes hariduse tegevusala 934 vaba ametikohaga.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 1,7%. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim info ja side ning avaliku halduse ja riigikaitse tegevusalal (mõlemal 2,9%), madalaim mäetööstuses ja kinnisvaraalases tegevuses (mõlemal 0,2%). Avaliku sektori vabad ametikohad moodustasid kõikidest vabadest ametikohtadest 30%.

Enamik vabadest ametikohtadest asusid endiselt Harju maakonnas (75%), sh Tallinnas (62%). Järgnesid Tartu (10,2%) ja Ida-Viru (2,4%) maakonnad. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harju (2,2%) ja Valga (1,8%) maakonnas ning madalaim Hiiu (0,1%) ja Järva (0,4%) maakonnas.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive (tööle võetud ja töölt lahkunud töötajate arv kokku) oli ligi 118 000 ehk see näitaja on 2018. aasta neljanda kvartaliga võrreldes suurenenud 4%. Nii tööle võetute kui ka töölt lahkunute arvu poolest olid esikolmikus endiselt hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus ning ehitus. Kõigist töölt lahkunud töötajatest moodustasid tööandja algatusel lahkunud töötajad 9%.

Statistikaamet korraldab vabade ja hõivatud ametikohtade ning tööjõu liikumise uuringut 2005. aastast alates. Aastal 2019 oli valimis 8300 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni ning üldkogumis ka alla 50 töötajaga MTÜ-d ja SA-d.

Hõivatud ametikohtade arvu ja tööjõu liikumise hindamiseks kasutab statistikaamet maksu- ja tolliameti töötamise registri andmeid.

Kvartali keskmine vabade ja hõivatud ametikohtade arv avaldatakse kuu lõpu seisuga. Vabade ametikohtade arv on kvartali keskmine vabade ametikohtade arv kuu lõpu seisuga; kõik kuu lõpul vabad olevad ametikohad, s.o vastloodud, vabad või töötaja lahkumise tagajärjel vabaks saavad tasustatavad ametikohad, millele tööandja otsib aktiivselt sobivat kandidaati väljastpoolt ettevõtet, asutust või organisatsiooni.

Statistikatöö avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimuse alusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.