Statistikaamet peatab ajutiselt küsitlejate kodukülastused

pressiteade nr 32
Pressiteadet on parandatud 12.03.2020. Palume lugeda õigeks punasega märgitud tekst.

Statistikaamet kogub aprilli lõpuni koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamise eesmärgil isiku-uuringutega seotud andmeid telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Statistikaamet peatab ajutiselt küsitlejate kodukülastused

Terviseorganisatsioonide soovitustest lähtuvalt peatab statistikaamet aprilli lõpuni järgmiste isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused:

  • tööjõu-uuring,
  • tööjõu-uuringu prooviuuring,
  • Eesti sotsiaaluuring,
  • leibkonna eelarve uuring,
  • turismi uuring.

Loetletud isiku-uuringuteks kogub statistikaamet andmeid jätkuvalt telefoniküsitluse või veebiküsimustike abil. Statistikaamet palub kõigil uuringutesse valitud isikutel panustada andmete kogumisse ja võimalusel vastata telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Statistikaamet peatab kuni aprilli lõpuni ka SHAREajakasutuse ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringute küsitlejate kodukülastused. Nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei kasutata.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181