Statistikaamet hakkab avaldama surmade statistikat nädala kaupa

pressiteade nr 53

Statistikaamet hakkab iga nädal avaldama surmade arvu, näidates nädala jooksul surnud Eesti elanike arvu ja jaotust soo ning vanuserühmade kaupa. Andmeid uuendatakse teisipäeviti nii kaua, kuni on vaja hinnata eriolukorra mõju.

Eelmisel nädalal suri 302 Eesti elanikku: 167 naist ja 135 meest. Kõige rohkem (155) suri üle 80-aastaseid inimesi, 65–79-aastasena surnuid oli 90 ja alla 65-aastaseid 57.

Avaldatav surmade statistika on nädalate kaupa võrreldav kuni 2017. aasta alguseni. Ära on toodud ka kümne aasta keskmised surmade arvud nädalate kaupa.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Alis Tammuri sõnul tekib nädalate kaupa avaldatud statistika alusel võimalus paremini jälgida näiteks koroonaviiruse mõju surmade arvule. „Koguarvu kõrval on seejuures oluline jälgida ka, kas ja milline on surmade arvu muutus vanusegruppide kaupa,“ lisas Tammur.

Kõige rohkem on tänavu ühel nädalal, 9.–15. märtsil, surnud 335 Eesti elanikku. Tavapäraselt ongi aasta jooksul rohkem surmasid detsembrist märtsini ja keskmisest vähem juunis, juulis, augustis ning septembris.

Surmade statistika nädala kaupa leiab statistikaameti kodulehelt, samuti statistika andmebaasist.

Täpsem teave:

Täpsem teave
Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181