Muuseumid meelitavad kohale üha rohkem inimesi

pressiteade nr 62

Statistikaameti andmete alusel külastati Eestis eelmisel aastal muuseume pisut üle 3,5 miljoni korra, mis on 100 000 külastust rohkem kui aasta varem.

Eestis tegutses 2019. aastal 180 muuseumi 244 külastuskohaga. Kõige rohkem oli kõikidest külastuskohtadest küla, väikelinna või valda tutvustava koguga kohamuuseume (96), palju oli ka teemamuuseume (66).

Statistikaameti analüütik Maali Käbin ütleb, et enam kui miljoni külastusega olid just teemamuuseumid kõige populaarsemad, järgnesid ajaloomuuseumid 830 910 külastusega. „Euroopa muuseumikülastuste statistikas püsib Eesti endiselt esirinnas. Tuhande elaniku kohta oli mullu üle 2650 muuseumikülastuse, kõige rohkem Saare ja Tartu maakonnas: iga sealse elaniku kohta keskmiselt neli ja pool külastust,“ kinnitab Käbin.

Hinnanguliselt viiendik kõigist muuseumikülalistest Eestis olid välisturistid. Pisut rohkem oli neid Tartu (30%) ja Harju maakonnas (29%) ning kõige vähem Järva ja Rapla maakonnas (4%).

Kuni üheksa-aastased lapsed külastasid 2019. aastal muuseume 224 400 korda, mis on 27 000 külastust rohkem kui aasta varem. Teemamuuseume külastati 74 547 korda, populaarsed olid laste hulgas ka loodusmuuseumid, kus käidi 43 159 korda. Esimest korda registreeriti eelmisel aastal eraldi ka puuetega inimeste muuseumikülastusi, neid oli 6555.

Muuseumides töötas 1569 inimest, mis on pisut vähem kui 2018. aastal, täistööajale taandatud töökohti oli 1453. Muuseumid avaldasid mullu 158 teaduspublikatsiooni, neist kolmandiku ajaloomuuseumid.

Muuseumiruumides toimus mullu ligi 1200 näitust, mis on 400 võrra vähem kui aasta varem, haridusprogrammides osales üle 590 000 inimese ning üle 300 000 lapse ja noore sai osa muuseumitundidest.

Uuringu avaliku huvi peamine esindaja on kultuuriministeerium, kelle tellimuse alusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid analüüsib. Muuseumide liigitus põhineb UNESCO soovitatud jaotusel.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (muuseumid, kõik perioodi andmed, 2019).

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181