Tööstustoodangu tootmine langes teist kuud järjest

pressiteade nr 80

Tööstusettevõtted tootsid mais 18% vähem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist vähenes toodang nii töötlevas tööstuses kui ka energeetikas ja mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti möödunud aasta maiga võrreldes 17% vähem toodangut. Peaaegu kõikides tööstusharudes toimus langus, suurim vähenemine oli mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmises (45%), masinate ja seadmete remondis (39%) ning mööblitootmises (34%). Tootmine suurenes ainult kahel töötleva tööstuse tegevusalal: paberi- ja keemiatoodete valmistamisel, samuti mäetööstuses kivi kaevandamisel.

Statistikaameti analüütik Helle Bunder kinnitas, et mais jätkus tööstustoodangu vähenemine samas suurusjärgus aprilliga. „Siiski on positiivne, et langus toiduainete tootmises ja puidu töötlemises, mis on töötleva tööstuse kaks suurema osatähtsusega tegevusala, ei olnud nii märkimisväärne,“ lisas Bunder.

Kogu töötleva tööstuse toodangust 66% müüdi mais välisturule, ekspordi osa müügist oli suurim elektroonika- ja farmaatsiatoodete tootmises. Korrigeerimata andmetel vähenes võrreldes eelmise aastaga toodangu müük ekspordiks 25% ning siseturule 17%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti mais võrreldes aprilliga tööstuses kokku sama palju toodangut, töötlevas tööstuses aga 1% vähem.

Energeetika valdkonnas vähenes elektri tootmine võrreldes 2019. aasta maiga 41%, soojuse tootmine aga kasvas 9%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, mai 2020 (%)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmete alusel* Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmete alusel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmete alusel**
KOKKU -0,2 -21,4 -17,7
Energeetika 5,6 -16,7 -16,7
Mäetööstus 15,0 -24,4 -24,4
Töötlev tööstus -1,3 -21,4 -17,3
puidu töötlemine ja puittoodete tootmine -1,9 -9,1 -6,2
toiduainete tootmine 1,1 -8,5 -4,8
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 9,4 -24,7 -21,1
metalltoodete tootmine -5,8 -22,3 -18,3
elektriseadmete tootmine -9,9 -16,3 -9,5
mööbli tootmine 20,9 -38,9 -34,0
mootorsõidukite tootmine 24,4 -48,0 -45,3
ehitusmaterjalide tootmine -2,5 -29,9 -26,0
masinate ja seadmete tootmine -6,3 -24,2 -18,9
keemiatoodete tootmine -23,4 -2,8 2,1

* Eemaldatud on kuude tööpäevade arvu erinevus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

** Eemaldatud on kuude tööpäevade arvu erinevus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel,et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).