Pressiteated 2020

Pressiteated avaldatakse veebilehel avaldamiskalendris väljakuulutatud päeval kell 8 (v.a erakorralised pressiteated, mille avaldamine ei ole avaldamiskalendris välja kuulutatud).

Pressiteate teavitust saab tellida veebilehelt (tellimuse vormistamiseks peab kasutajaks registreeruma). Teavituse tellija saab pressiteate ilmumisel sellekohase teate e-postile.

Jaekaubandus, veebruar 2020

pressiteade nr 41

Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2020. aasta veebruaris 576 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta veebruariga suurenes müügitulu püsivhindades 7%.

Loe edasi

Elisa, Tele2 ja Telia analüüsivad ise oma klientide liikuvust

pressiteade nr 40

Tagamaks kriisikomisjonile kiire ülevaade, kas inimesed täidavad liikumispiiranguid, otsustasid Elisa, Tele2 ja Telia analüüsida ise enda klientide liikumist. Analüüsi tegemiseks kasutatakse täielikult anonüümseid andmeid, mis ei ole reaalaja andmed. Mobiilioperaatorite analüüsi tulemused koondab Statistikaamet, kes loob tervet Eestit katva pildi. Esimesed tulemused loodetakse saada järgmise nädala jooksul. Otsuse taga on operaatorite kohustus kaitsta isikuandmeid ja tagada andmete anonüümsus.

Elisa, Tele2 ja Telia analüüsivad ise oma klientide liikuvust

Loe edasi

Statistikaameti kavandatav liikumisanalüüs ei toimu reaalaja andmetel

pressiteade nr 39

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonilt statistikaametile tulnud korraldusega luua koroonaviiruse leviku tõkestamiseks analüütiline väljund, kasutades selleks elektroonilise side anonüümseid andmeid, ei toimu reaalaja andmetel. Üksikisikute liikumismustreid ei ole planeeritud analüüsida ega polegi võimalik nende anonüümsete andmete põhjal analüüsida.

Statistikaameti kavandatav liikumisanalüüs ei toimu reaalaja andmetel

Loe edasi

Valitsemissektori võlg ja eelarve defitsiit, 2019

pressiteade nr 38

Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 2019. aastal 0,3% ja võlatase 8% sisemajanduse koguproduktist.

Loe edasi

Statistikaamet plaanib liikuvusanalüüsi koroonaviiruse tõkestamiseks

pressiteade nr 37

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon andis statistikaametile korralduse luua koroonaviiruse leviku tõkestamiseks analüütiline väljund, kasutades selleks elektroonilise side anonüümseid andmeid. Eesmärk on projekt käivitada selle nädala jooksul.

Statistikaamet plaanib liikuvusanalüüsi koroonaviiruse tõkestamiseks

Loe edasi

Veetransport, 2019

pressiteade nr 36

Statistikaameti andmete kohaselt suurenes möödunud aastal sõitjate arv võrreldes 2018. aastaga peamistel riigisisestel laevaliinidel 4% ja rahvusvahelistel vedudel 0,3%. Sadamate kaubamaht tonnides kasvas aastaga ligi 5%.

Loe edasi

Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, IV kvartal 2019

pressiteade nr 35

Statistikaameti andmete kohaselt tõusis eluaseme hinnaindeks möödunud aastal 2018. aasta keskmisega võrreldes 7%, korterite hinnad 6,9% ja majade hinnad 7,3%.

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, veebruar 2020

pressiteade nr 34

Statistikaameti andmete kohaselt langes tööstustoodangu tootjahinnaindeks veebruaris võrreldes jaanuariga 0,7% ja võrreldes eelmise aasta veebruariga 2,6%.

Tootjahinnaindeksit mõjutab enim elektrienergia hinnalangus

Loe edasi

Statistikaamet peatab sunniraha kohaldamise

pressiteade nr 33

Statistikaamet võtab arvesse, et andmeesitajatel võib puududa võimalus tähtaegselt andmeid esitada ja peatab sunniraha kohaldamise minimaalselt kuni riikliku eriolukorra lõpuni.

Statistikaamet peatab sunniraha kohaldamise

Loe edasi

Statistikaamet peatab ajutiselt küsitlejate kodukülastused

pressiteade nr 32
Pressiteadet on parandatud 12.03.2020. Palume lugeda õigeks punasega märgitud tekst.

Statistikaamet kogub aprilli lõpuni koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamise eesmärgil isiku-uuringutega seotud andmeid telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Statistikaamet peatab ajutiselt küsitlejate kodukülastused

Loe edasi

Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, IV kvartal 2019

pressiteade nr 31

Statistikaameti andmete kohaselt oli möödunud aasta neljandas kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 10 376 vaba ametikohta.

Loe edasi

Selgusid Euroopa statistikavõistluse Eesti vooru tulemused, 2020 - 2020

pressiteade nr 30

Euroopa statistikavõistluse 2020. aasta Eesti vooru lõpptulemused selgusid 10. märtsil. Vanemas vanuserühmas võidutses Viljandi gümnaasium, nooremas Tartu Veeriku kool.

Euroopa statistikavõistlus

Loe edasi

Väliskaubandus, jaanuar 2020

pressiteade nr 29

Statistikaameti andmete kohaselt vähenes jaanuaris kaupade eksport 2019. aasta jaanuariga võrreldes 1% ja import 9%. Ekspordi vähenemist kompenseeris põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning eriti teraviljade ekspordi suurenemine.

Loe edasi

Tööstustoodangu ja energia tootmine, jaanuar 2020

pressiteade nr 28

Statistikaameti andmete kohaselt tootsid tööstusettevõtted jaanuaris 11% vähem kui eelmise aasta samas kuus. Toodang vähenes nii töötlevas tööstuses kui ka energeetikas ja mäetööstuses.

Loe edasi

Sõitjatevedu, 2019

pressiteade nr 27

Statistikaameti andmete kohaselt teenindasid Eesti veondusettevõtted 2019. aastal ligi 222 miljonit sõitjat ehk võrreldes varasema aastaga 6% enam. Sõitjatevedu ühistranspordiga suurenes maanteedel, raudteedel ja veeteedel, vähenes aga õhus.

Mullu veeti maanteedel ja raudteedel sõitjaid rohkem kui aasta varem

Loe edasi

Tarbijahinnaindeks, veebruar 2020

pressiteade nr 26

Statistikaameti andmete alusel oli tarbijahinnaindeksi muutus veebruaris võrreldes jaanuariga 0,5% ja võrreldes eelmise aasta veebruariga 2,0%.

Tarbijahinnaindeksi suurim mõjutaja oli toidu hind

Loe edasi

Majutus, jaanuar 2020

pressiteade nr 25

Statistikaameti andmete kohaselt peatus jaanuaris Eesti majutusettevõtetes 223 000 turisti, kes veetsid seal 411 000 ööd. Välisturiste oli neist 58% ja siseturiste 42%.

Loe edasi

Keskmine palk, IV kvartal 2019

pressiteade nr 24
Pressiteadet on parandatud 03.03.2020. Palume lugeda õigeks punasega märgitud tekst.

Aastal 2019 oli keskmine brutokuupalk Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 1407 eurot ehk 7,4% kõrgem kui 2018. aastal. Brutokuupalk oli kõrgem teises ja neljandas kvartalis.

Loe edasi