Pressiteated 2016

Pressiteated avaldatakse veebilehel avaldamiskalendris väljakuulutatud päeval kell 8 (v.a erakorralised pressiteated, mille avaldamine ei ole avaldamiskalendris välja kuulutatud).

Pressiteate teavitust saab tellida veebilehelt (tellimuse vormistamiseks peab kasutajaks registreeruma). Teavituse tellija saab pressiteate ilmumisel sellekohase teate e-postile.

Jaekaubandus, oktoober 2016

pressiteade nr 130

Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes 2016. aasta oktoobris eelmise aasta oktoobriga võrreldes püsivhindades 2%, teatab Statistikaamet. Müügitulu kasvu aeglustumist mõjutasid enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted.

Loe edasi

Ehitus, III kvartal 2016

pressiteade nr 129

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2016. aasta III kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes Eestis ja välisriikides kokku 0,5% rohkem, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2003 – III kvartal 2016

Loe edasi

Keskmine palk, III kvartal 2016

pressiteade nr 128

Keskmine brutokuupalk oli 2016. aasta III kvartalis 1119 eurot ja eelmise aasta III kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 7,1%, teatab Statistikaamet. Keskmise brutokuupalga aastakasv oli veidi aeglasem kui eelmises kvartalis.

Diagramm: Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusala järgi, III kvartal, 2015–2016

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2016

pressiteade nr 127

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta oktoobris võrreldes septembriga 1,6% ja võrreldes eelmise aasta oktoobriga 0,8%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Registripõhise rahvaloenduse esimene prooviloendus jõudis kokkuvõtete tegemiseni

pressiteade nr 126

Statistikaamet tutvustas täna, 14. novembril, kuidas toimus registripõhise rahva ja eluruumide loenduse prooviloendus ning milline on selle tulemuste põhjal eluruumide andmete olemasolu ja kvaliteet registrites.

Diagramm: Eluruumide tehniliste tunnuste olemasolu ehitisregistris

Loe edasi

Tööhõive ja töötus, III kvartal 2016

pressiteade nr 125

Töötuse määr oli 2016. aasta III kvartalis 7,5% ja tööhõive määr 66,5%, teatab Statistikaamet. Tööjõus osalemise määr kasvas eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes protsendipunkti võrra ja tööealiste mitteaktiivsete arv on kahanemistrendis.

Diagramm: Tööturul mitteaktiivsed vanuserühma järgi, III kvartal, 2007–2016

Loe edasi

Majanduskasvu esialgne hinnang, III kvartal 2016

pressiteade nr 124

Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 1,1%, teatab Statistikaamet.

Diagramm: SKP, kaupade ekspordi ja tööstussektori lisandväärtuse reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga

Loe edasi

Majutus, september 2016

pressiteade nr 123

Eesti majutusettevõtetes peatus 2016. aasta septembris 257 000 sise- ja välisturisti, mida oli 9% enam kui eelmise aasta samal kuul, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Väliskaubandus, september 2016

pressiteade nr 122

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta septembris võrreldes eelmise aasta septembriga 13% ja import 2%, teatab Statistikaamet. Kolmandas kvartalis tervikuna kasvas eksport 7%.

Loe edasi

Tarbijahinnaindeks, oktoober 2016

pressiteade nr 121

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta oktoobris võrreldes septembriga -0,3% ja võrreldes eelmise aasta oktoobriga 0,6%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi