Pressiteated 2016

Pressiteated avaldatakse veebilehel avaldamiskalendris väljakuulutatud päeval kell 8 (v.a erakorralised pressiteated, mille avaldamine ei ole avaldamiskalendris välja kuulutatud).

Pressiteate teavitust saab tellida veebilehelt (tellimuse vormistamiseks peab kasutajaks registreeruma). Teavituse tellija saab pressiteate ilmumisel sellekohase teate e-postile.

Tööstustoodangu ja energia tootmine, veebruar 2016

pressiteade nr 39

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta veebruaris 2% vähem toodangut kui eelmise aasta veebruaris, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes energeetikas ja mäetööstuses, kuid suurenes töötlevas tööstuses.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Jaekaubandus, veebruar 2016

pressiteade nr 38

Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes 2016. aasta veebruaris 2015. aasta veebruariga võrreldes püsivhindades 5%, teatab Statistikaamet. Kui jaanuaris kasvas müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 8%, siis veebruaris kasv mõnevõrra aeglustus.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Statistikaamet tunnustas parimaid koostööpartnereid

pressiteade nr 37

Statistikaamet valis 2015. aasta andmeesitajaks HKScan Estonia AS-i, statistikasõbralikuks andmekogupartneriks Kaitseressursside Ameti ja statistikasõbralikuks teaduspartneriks Rivo Noorkõivu.

Loe edasi

Valitsemissektori võlg ja eelarve defitsiit (esialgsed andmed), 2015

pressiteade nr 36

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2015. aastal esialgsetel andmetel 0,4% ja võlatase 9,7% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Eesti valitsemissektori üle-/puudujääk ja võlatase, 2007–2015

Loe edasi

Transport, 2015

pressiteade nr 35

Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arv jäi 2015. aastal varasema aastaga võrreldes samale tasemele, kuid kaubavedu tonnides vähenes 13%, teatab Statistikaamet. Sõitjakäive kasvas 2014. aastaga võrreldes 10% ja veosekäive 7%.

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, veebruar 2016

pressiteade nr 34

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga -2,3% ja võrreldes eelmise aasta veebruariga -2,2%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, IV kvartal 2015

pressiteade nr 33

Eluaseme hinnaindeks tõusis 2015. aastal 2014. aasta keskmisega võrreldes 6,9%, teatab Statistikaamet. Aastases võrdluses tõusid korterite hinnad 7,2% ja majade hinnad 6,3%.

Diagramm: Eluaseme hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, 2006–2015

Loe edasi

Valitsus kinnitas järgmise viie aasta statistikatööd

pressiteade nr 32

Täna, 17. märtsil kinnitas Vabariigi Valitsus 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu. 2016. aastal teeb Statistikaamet 158 statistikatööd, mille kogumaksumus on 6,5 miljonit eurot.

Diagramm: Registreeritud, tegutsevad ja andmeesituskohustusega äriühingud, 2010–2016

Loe edasi

Majutus, jaanuar 2016

pressiteade nr 31

Majutusettevõtetes peatus 2016. aasta jaanuaris 178 000 sise- ja välisturisti, mis on 6% enam kui 2015. aasta jaanuaris, teatab Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.

Loe edasi

Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, IV kvartal 2015

pressiteade nr 30

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2015. aasta IV kvartalis ligi 6600 vaba ametikohta, teatab Statistikaamet. Vabade ametikohtade arv vähenes eelmise kvartaliga võrreldes 25,5% ja 2014. aasta IV kvartaliga võrreldes 8,4%. Vabade ametikohtade arv oli 2015. aastal suurim II ja III kvartalis.

Diagramm: Vabade ametikohtade määr, I kvartal 2006 – IV kvartal 2015

Loe edasi

Sisemajanduse koguprodukt, IV kvartal 2015

pressiteade nr 29

10.03.2016 on parandatud 10.03.2016 avaldatud pressiteadet "2015. aastal kasvas Eesti majandus 1,1%". Palume lugeda õigeks punasega märgitud andmed.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2015. aastal 2014. aastaga võrreldes 1,1%, teatab Statistikaamet. 2015. aasta IV kvartalis kasvas majandus 2014. aasta IV kvartaliga võrreldes 0,7%.

Diagramm: SKP, töötleva tööstuse ning kaupade ja teenuste ekspordi reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga

Loe edasi

Väliskaubandus, jaanuar 2016

pressiteade nr 28

Kaupade eksport kahanes 2016. aasta jaanuaris võrreldes eelmise aasta jaanuariga 11%, kuid kaupade import kasvas 2%, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2013–2016

Loe edasi

Ettevõtlus, IV kvartal 2015

pressiteade nr 27

Esialgsetel andmetel oli 2015. aastal ettevõtlussektori kogukasum 3,0 miljardit eurot, mis oli 8% väiksem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Ettevõtlussektori kogukasum vähenes pärast viis aastat kestnud kasvu.

Diagramm: Ettevõtlussektori kogukasum, 2002–2015

Loe edasi

Tarbijahinnaindeks, veebruar 2016

pressiteade nr 26

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga 0,7% ja võrreldes eelmise aasta veebruariga -0,5%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Tööstustoodangu ja energia tootmine, jaanuar 2016

pressiteade nr 25

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta jaanuaris sama palju toodangut kui eelmise aasta jaanuaris, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes töötlevas tööstuses ja mäetööstuses, kuid suurenes energeetikas.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Keskmine palk, IV kvartal 2015

pressiteade nr 24

Keskmine brutokuupalk oli 2015. aastal 1065 eurot ja brutotunnipalk 6,51 eurot, teatab Statistikaamet. 2014. aastaga võrreldes tõusis nii keskmine brutokuupalk kui ka -tunnipalk 6,0%. Brutokuupalk oli kõrgeim IV kvartalis.

Diagramm: Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusalati

Loe edasi

Jaekaubandus, jaanuar 2016

pressiteade nr 23

Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes 2016. aasta jaanuaris 2015. aasta jaanuariga võrreldes püsivhindades 8%, teatab Statistikaamet. Detsembris kasvas müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 7% ning jaanuaris jätkus kasv samas tempos.

Diagramm:  Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi