Säästva arengu näitajad  (e-publication)

ISBN 978-9985-74-620-2

In Estonian
Format A4. 223 pp
Published: 30.11.2018

Milline paistab Eesti areng ÜRO üleilmsete säästva arengu eesmärkide taustal? Kogumik esitab 87 analüüsitud ja illustreeritud näitajat. Seosed on loodud Eesti säästva arengu strateegia ning mitme arengu- ja tegevuskavaga. Kogumik valmis koostöös Riigikantselei strateegiabüroo ja valdkonna ekspertidega. Kuigi põhitähelepanu on suunatud säästvale arengule, pakub väljaanne silmaringi avardavat lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.

View publication