Publications

Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional Development in Estonia

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti. Arve ja fakte 2016

Estonija. Faktõ i Tsifrõ 2016

Ida-Virumaa. Olukord ja strateegilised eesmärgid

Mini-faits sur l'Estonie 2016

Minifacts about Estonia 2016

Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends

Viljandi vald – positiivne. Strateegia, ettevõtted, statistika