Publications

Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia

Eesti statistika aastaraamat. 2010. Statistical Yearbook of Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/10. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/10. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/10. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/10. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti. Arve ja fakte 2010

Estonija. Faktõ i Tsifrõ 2010

Infoühiskond. Information Society

Keskkond arvudes. 2009. Environment in Figures

Mini-faits sur l'Estonie 2010

Minifacts about Estonia 2010

Minifakten über Estland 2010

Piirkondlik portree Eestist. Regional portrait of Estonia

Põllumajandus arvudes. 2009. Agriculture in Figures

Sotsiaaltrendid. 5. Social Trends

Vaesus Eestis. Poverty in Estonia