Publications

2011 Population and Housing Census. Methodology

2011. aasta rahva ja eluruumide loendus. Metoodika

Eesti piirkondlik areng. 2014. Regional Development in Estonia

Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti. Arve ja fakte 2014

Estonija. Faktõ i Tsifrõ 2014

Mini-faits sur l'Estonie 2014

Minifacts about Estonia 2014

Muutuv majandus ja tööturg. Changes in the Economy and Labour Market

Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Social Integration of Disabled Persons

Põllumajandus arvudes. 2013. Agriculture in Figures

Viljandimaa – arenev päris Eesti. Olukord ja strateegilised eesmärgid