Publications

Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud

Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional Development in Estonia

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti. Arve ja fakte 2015

Estonija. Faktõ i Tsifrõ 2015

Mini-faits sur l'Estonie 2015

Minifacts about Estonia 2015

Põllumajandus arvudes. 2014. Agriculture in Figures

Rahvastiku areng. Population Trends

Soolise võrdõiguslikkuse näitajad. Indicators of Gender Equality

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development