Rahvastikunäitajad ja koosseis

Demograafilised põhinäitajad on peamised rahvastikku iseloomustavad näitajad, mis on esitatud absoluutarvudes või kordajatena. Demograafilised põhinäitajad on loomulik iive, oodatav eluiga, sündimuse, suremuse, abiellumuse ja lahutumuse näitajad ning tööturusurveindeks ja ülalpeetavate määr.

Loe edasi

Narva rahva kasv ja kahanemine

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Hiljaaegu avaldas ERR uudise, et Narva linnavõim muretseb aina kahaneva elanike arvu pärast. Viimase veerandsajandi jooksul on Narva kaotanud pea kolmandiku oma elanikest.

Narva rahva kasv ja kahanemine

Loe edasi

Kui head elu elavad narvalased?

Statistikablogi
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid

Narva linna elanikud on rahul, et elavad Narvas. Statistikaameti korraldatud küsitlusest selgus, mis muudab narvalased rahulolevaks, aga ka see, mis neid linnaelu juures häirib.

Kui head elu elavad narvalased?

Loe edasi

Kas eestlased on omal maal ohus?

artikkel
Alis Tammur, statistikaameti juhtivanalüütik

Rahvastikunäitajate põhjal saavad eestlased rohkem lapsi, elavad kauem ja on nooremad kui teised siin elavad rahvused. Kas aga sellele vaatamata oleme rahvusena vähemusse jäämas?

Kas eestlased on oma maal ohus?

Loe edasi

Sisseränne suurendab juba viis aastat rahvaarvu

pressiteade nr 7

Statistikaameti esialgsete andmete alusel oli 1. jaanuaril 2020 Eesti rahvaarv 1 328 360 ehk 3540 inimese võrra suurem kui aasta tagasi.

Loe edasi

Lapsega naine abieluturul

Statistikablogi
Alis Tammur

Naistest rääkides tuleb alustada meestest. Statistika näitab, et meestel on rohkemate naistega lapsi kui naistel erinevaid isasid oma lastel. Tõsi, see erinevus on viimase põlvkonna jooksul vähenenud.

Lapsega naine abieluturul

Loe edasi

Registreerimata ränne on väljakutse kõigis EL riikides

pressiteade nr 158

Tänasel Riigikogu rahvastiku kriisikomisjoni koosolekul andis statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur ülevaate Eesti välisrändest ja selle andmeallikatest.

Pressiteade

Loe edasi

Elanikkonna koostöö registriandmete parandamisel on tänuväärne idee

pressiteade nr 157

Statistikaamet toetab rahvastikuministri ideed, et registrid küsiksid inimestelt, kas neis esitatud andmed on tõesed ja vajadusel uuendaksid oma infot.

Elanikkonna koostöö registriandmete parandamisel on tänuväärne idee

Loe edasi

Statistikaamet tutvustas loenduskomisjonile teise prooviloenduse tulemusi

pressiteade nr 148

Teisipäeval, 3. detsembril kogunes Vabariigi Valitsuse loenduskomisjon (VVLK), kellele statistikaamet andis ülevaate rahva ja eluruumide loenduse teise prooviloenduse tulemusest ning tutvustas 2021. aasta võimalikku loendusmeetodit.

Statisitkaamet tutvustas loenduskomisjonile teise prooviloenduse tulemusi

Loe edasi

REGREL. Isehakanud Norra kuningatest ja sellest, miks registreid võib usaldada

Statistikablogi
Diana Beltadze

Igal loendusel tekivad vead ja need on vältimatud. Registreid kasutades ja neis olevaid vigu parandades saavad andmed ajas korda ega kerki enam esile isehakanud Norra kuningaid ja olematuid presidente.

REGREL. Isehakanud Norra kuningatest ja sellest, miks registreid võib usaldada

Loe edasi

Statistikanõukogu andis soovituse registripõhise rahvaloenduse korraldamiseks

pressiteade nr 141

Vabariigi Valitsuse kinnitatud statistikanõukogu kogunes 26. novembril. Koosolekul anti ülevaade rahva ja eluruumide teise prooviloenduse tulemustest. Statistikanõukogu toetab statistikaameti otsust kombineerida registripõhine loendus valikuuringutega.

REGREL

Loe edasi