Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid

Eurostati (Euroopa Liidu statistikaamet) andmebaas

Eurostat Census Hub

OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) andmebaas

ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) andmebaas