REGREL esimese prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemuste tutvustus ajakirjanikele (28. detsember 2016)

Andres Oopkaup, Diana Beltadze: REGREL esimese prooviloenduse tulemused isikute ning pere- ja leibkondade kohta

Pressiteade 

Esimese prooviloenduse raport