Registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistus

Teavitusseminar

Statistikaamet on alustanud ettevalmistusi registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse (REGREL) läbiviimiseks 2020. aastal.

Statistikaamet koostöös Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi ja Ernst & Young Baltic ASiga on käivitanud projekti REGRELi metoodika väljatöötamiseks. Projekti eesmärgiks on leida võimalused ja viisid, kuidas registritesse koondatud teabe põhjal moodustada loenduse isiku- ja eluruumitunnused. Projekt tegeleb registriandmete meta- ja detailianalüüsiga ning metoodika väljatöötamisega, mille abil viia 2014. aastal läbi proovi-REGREL.

Olete oodatud REGRELi metoodikaprojekti tutvustavale seminarile
3. detsembril 2010. a kella 10-16.

Seminar toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, 2. korrus, Tallinna saal).

Seminari käigus annavad Statistikaameti ja partnerite eksperdid ülevaate projekti raames kavandatud töödest ning rahvusvahelisest kogemusest registripõhise rahvaloenduse läbiviimisel. Registripidajad tutvustavad registrite arenduse seisu registripõhise statistika ja rahvaloenduse valguses.

Ajakava


Partnerid