REGREL

Mida tähendab registripõhine loendus?

2021. aasta rahva ja eluruumide loendus toimub esimest korda Eesti ajaloos vaid registriandmete põhjal. See tähendab, et otse inimestelt ei küsita midagi, tulemused saadakse riiklike andmekogude info alusel. Sellest ka loenduse nimetus – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). Eesti on kümnes riik maailmas, kes korraldab registripõhise rahva ja eluruumide loenduse. Seda on juba teinud Austria, Belgia, Holland, Island, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome ja Taani.

Loendusmetoodika võib riik vabalt valida, kuid see peab olema kvaliteedinõuete kohane. Statistikaametis on 2010. aastast tehtud metoodilisi ja infotehnoloogilisi eeltöid, et korraldada 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus registripõhiselt. Eestis on hea riiklike registrite süsteem, kus on andmed Eesti kõigi elanike kohta. Loomulik on kasutada neid andmeid rahvaloenduse korraldamisel, samuti muudes riiklikes statistikatöödes.

Loenduse korraldamisel teeb statistikaamet koostööd vähemalt 24 registriga. Peale põhiliste registrite – rahvastikuregister, maa-ameti, maksu- ja tolliameti ning haigekassa registrid – kasutatakse ka teiste riiklike andmekogude teavet tulemuste täiendamiseks ja täpsuse suurendamiseks.

Loe edasi

Teabepäev kohalike omavalitsuste esindajatele “Registripõhine rahvaloendus – tasakaal ootuste ja võimaluste vahel“

artikkel

Statistikaamet korraldab 22. septembril koostöös ministeeriumide andmekogupidajatega ja riigi omavalitsuste katusorganisatsioonidega teabepäeva “Registripõhine rahvaloendus – tasakaal ootuste ja võimaluste vahel“.

Loe edasi

REGRELi infokiri I poolaasta 2015

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2015. aasta I poolaastal.

Loe edasi

Tarbijaseminar "Registriandmete kasutamine riiklikes uuringutes ja rahvaloendusel"

artikkel

Statistikaamet annab statistikatarbijatele ülevaate andmekogude andmete kasutamisvõimalustest riiklike uuringute ja rahvaloenduse korraldamisel.

Loe edasi

Austria registripõhise loenduse kogemuse vahendamise seminar

artikkel

Consultations from Austria for preparatory Works for the register-based census

Loe edasi

Hollandi registripõhise loenduse kogemuse vahendamise seminar

artikkel

Consultations from Dutch expert for preparatory Works for the register-based census

Loe edasi

Andmekogudest REGRELi käigus andmehõiveks vajalikud mustrid

artikkel

Käesolev dokument kirjeldab soovituslikku viisi Statistikaametisse andmete lisamiseks. Aluseks on võetud vajadus REGREL projekti raames töödelda suure hulga registrite suurt hulka muudatusi, kuid lahendus on rakendatav ka üldiselt. Muster on üldine ja ei sõltu konkreetsetest andmetest.

Loe edasi

Infokoosolek Statistikaametis REGREL projekti kaasatud andmekogude esindajatega

artikkel

Statistikaametis toimus 31. märtsil andmekogude vastutavate ja volitatud töötlejate esindajatega kohtumine, et arutada riiklike andmekogude valmisolekut 2020/2021. aasta registripõhiseks rahva ja eluruumide loenduseks.

Loe edasi

Teekaart registripõhise loenduseni

artikkel
Doris Matteus
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/13. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 56)

2011. aasta rahva ja eluruumide loendus on toimunud, pilt Eesti inimestest aastal 2011 on tehtud ning ilmutatud. Juba enne viimast loendust, 2010. aastal, algasid ettevalmistustööd järgmiseks rahva ja eluruumide loenduseks. Eesmärgiks seati korraldada järgmine, 2020. aasta loendus registripõhisena ehk mitte inimesi küsitledes, vaid kasutades andmeid, mis on riiklikes andmekogudes juba olemas.

Väljaande kaas

Loe edasi

REGRELi metoodika väljatöötamine. Projekti lõpparuanne (2013)

artikkel
Allan Puur, Luule Sakkeus, Siim Aben

Aruanne esitab kokkuvõtte projekti „Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) metoodika väljatöötamine“ (2010–2013) tulemustest.

Loe edasi