Rein Veetõusme (1947–2009)

Rein Veetõusme oli taasiseseisvunud Eesti esimene Statistikaameti peadirektor, kes juhtis Statistikaametit aastatel 1991–2004 ja andis suure panuse statistikasüsteemi uuendamiseks, väljaarendamiseks ja rahvusvaheliste nõuetega vastavusse viimiseks.

 • Rein Veetõusme sündis 6. detsembril 1947.
 • 1966. aastal lõpetas Tallinna 1. keskkooli (praegune Gustav Adolfi gümnaasium) ja seejärel Tallinna Polütehnilise Instituudi (praegune Tallinna Tehnikaülikool).
 • 1991. aasta märtsis nimetati Eesti Vabariigi Riikliku Statistikaameti peadirektoriks.
 • Aastatel 1993–1994 viis läbi ulatuslikud ümberkorraldused, mille käigus loodi uus struktuur ja pandi alus iseseisva riigi vajadustele ja rahvusvahelistele nõuetele vastava statistika tootmiseks. Esmatähtsaks sai töötajate koolitamine ja ümberõpe, uute metoodikate juurutamine, samuti süsteemi tehnilise taseme uuendus.
 • Arendas koostööd ja kogemuste vahetamist Balti riikide, Põhjamaade, Euroopa Liidu liikmesriikide, Eurostati jt rahvusvaheliste statistikaorganisatsioonidega.
 • Kuulus Vabariigi Valitsuse 1993. aastal moodustatud rahvastiku- ja sotsiaalstatistika komisjoni (hiljem valitsuskomisjoni õigustes olev isikuandmenõukogu) ja rahvaloenduskomisjoni koosseisu.
 • 1997– 2000 oli ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Conference of European Statisticians (CES) 6-liikmelise Büroo liige
 • 2000. aastal juhtis taasiseseisvunud Eesti esimese rahva ja eluruumide loenduse ja 2001. aastal esimese põllumajandusloenduse korraldamist.
 • Oli 1992. aastal asutatud Eesti Statistikaseltsi loomise initsiaator.
 • Lahkus Statistikaametist 2004. aastal.
 • 2005. aastal pälvis Valgetähe IV klassi teenetemärgi.
 • Rein Veetõusme suri 19. märtsil 2009.