REL2011 teadlikkuse uuring

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) ettevalmistamiseks ning elanikkonna informeerituse mõõtmiseks korraldati ajavahemikul august 2011 – veebruar 2012 teadlikkuse uuring.

Uuringul oli seitse lainet, iga kord küsitleti 500 Eesti elanikku. Uuringu tegi Faktum & Ariko OÜ.

Uuringu tulemused