Revideeritud SKP infotund 08.09.2014

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid lähevad 2014. aasta septembrist Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi ESA 95 metoodikalt üle uuele, ESA 2010 metoodikale. Statistikaamet avaldas uue metoodika järgi ümberarvestatud rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegread 8. septembril 2014. Revideerimise käigus vaadati üle ka kõik eelnevad arvestused, täiendati neid uute andmetega ning mõnel juhul täiustati arvestusmetoodikaid.

8. septembril 2014 toimus Statistikaametis infotund, mis tutvustas SKP revideerimise sisu ja selle mõju statistilistele näitajatele.

Ettekanded

Agnes Naarits "Uuendused rahvamajanduse arvepidamises"

Annika Laarmaa "SKP revideerimine 2014. aastal"

Kaili Mänd "Metoodilised muudatused kapitali kogumahutuses"

Robert Müürsepp "Teadus- ja arendustegevuse kapitaliseerimine"

Lisamaterjal

Pressiteade

Sisemajanduse koguprodukti revisjon 2014. aastal

Metoodilised muudatused rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestuses – Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

Eurostati ESA 2010 veebileht