Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Demograafilised põhinäitajad

Taaste netokordaja; oodatav eluiga; ellujääjad sünnipõlvkonna hulgast, 2011