Statistika andmebaasi uuendus

Rahva ja eluruumide loendus - Rahva ja eluruumide loendus 2011 - Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne

Rahvastiku majandusliku aktiivsuse üldandmed, 31. detsember 2011