Statistika andmebaasi uuendus

Rahva ja eluruumide loendus - Rahva ja eluruumide loendus 2011 - Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne - Majanduslik aktiivsus ja elatusallikad

Rahvastiku majanduslik aktiivsus ja elatusallikad, 31. detsember 2011