Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid

Elussündinud; sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2013