Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Regionaalne sisemajanduse koguprodukt

Kõik perioodi andmed (2000-2012 korrigeeritud andmed) ESA 2010 järgi, 2013