Statistika andmebaasi uuendus

Rahva ja eluruumide loendus - Rahva ja eluruumide loendus 2011 - Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus - Eestis ajutine viibimine. Väljaränne

Eestis ajutiselt viibiv rahvastik., 31. detsember 2011