Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud - Lühiajastatistika

Ettevõtete tootlikkuse näitajad, IV kvartal 2015