Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika

Keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk põhitegevusala, maakonna ja omaniku liigi järgi; keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta ja keskmine tööjõukulu tunnis põhitegevusala järgi, I kvartal 2016