Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus

15-29-aastased, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel (NEET-noored), 2000 - 2015