Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkondade üldandmed

Leibkondade majanduslik olukord, 2016