Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tervis - Puudega inimesed - Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste suhtelise vaesuse määr ja ekvivalentnetosissetulek, 2016