Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Tööstus - Tööstuse majandusnäitajad - Aastastatistika

Tööstustoodang ja selle müük; materiaalne põhivara jääkmaksumuses, 2016