Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Teenindus

Teenindusettevõtete müügitulu tegevusala järgi, 2016