Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Tööjõukuluindeksid

Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017