Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Aastastatistika

Ettevõtete müügitulu kontsentratsioon; ettevõtete arv müügitulu ja puhaskasumi (-kahjumi) järgi, 2016