Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, materiaalse põhivara liikumine - Aastastatistika

Ettevõtete arv bilansimahu ning põhikapitali järgi, 2016